14 12
Thread
Print

[Gabay] [GABAY] Paano ang Pagmimina at Lugar ng Minahan

[GABAY] Paano ang Pagmimina at Lugar ng Minahan

Pagmimina: Ano ba ito?
-----------------------------------------------------------------------------------
Ito ay isang tipo ng skill na maaari lamang magamit sa iba't-ibang
uri ng bato gamit ang tinatawag na Pickaxe.
-----------------------------------------------------------------------------------

Anong item ang maaaring makuha sa pagmimina?
-----------------------------------------------------------------------------------
Ang mga sumusunod ay maaring makuha sa pagmimina:
-----------------------------------------------------------------------------------

Iron Ore
Copper Ore Eolith
Crystal Eolith
Silver Ore Eolith
Golden Ore Eolith
Crystal Fragment
Strange Metal Ore
Crystal Ore
Strange Metal Ore
Fallacy Gem Eolith
Diamonnd Eolith
Booming Magical Ore
Oceana Meteorite
Chilling Icy Crystal
Pure Iron Ore
Crude Iron Ore
Energy Ore
Shimmering Rock Fragment
Coal Ore
Emerald Fragment
Terra Gold Ore
Black Crystal

-----------------------------------------------------------------------------------
Ang mga sumusunod ay maaring makuha sa Meteorites:

-----------------------------------------------------------------------------------

Dark Wishing Stone
Enchanting Card Chest
Welding Catalyst

Anong mga kinakailangan para sa Pagmimina?
-----------------------------------------------------------------------------------

   ~ Kinakailangan ang Karakter mo ay Lebel 10 pataas.
   ~ Pickaxe (Piko)
-----------------------------------------------------------------------------------

Paalaala:

   ~ Kung magmimina ng Iron Ore, Kinakailangan na lebel 1 ang skill sa Pagmimina

   ~ Kung magmimina ng Crystal Ore, Kinakailangan na lebel 1 ang skill sa Pagmimina
   ~ Kung magmimina ng Stone Ore, Kinakailangan na lebel 1 ang skill sa Pagmimina
   ~ Kung magmimina ng Meteorite, Kinakailangan na lebel 3 ang skill sa Pagmimina

Ano ano ang uri ng Pickaxe?
-----------------------------------------------------------------------------------
Ito ay may tatlong uri:
-----------------------------------------------------------------------------------


1. Pickaxe - pangkaraniwang uri ng piko na maaaring mabili sa Panday ng ToP (Blacksmith NPC)

2. Gold Pickaxe - ito ay uri ng piko na maaaring mabili sa Item Mall. Nagbibigay ito ng Karagdagan Drop Rate

3. Alloy Pickaxe - isang uri ng piko na hindi maaaring bilhin o ipagpalit sa ibang manlalaro.
                            Ito ay maaari ring bilhin sa Item Mall. Ibinibigay din ito bilang reward sa natapos
                            na quest (Language Barrier)

Saan makakabili ng pickaxe?
-----------------------------------------------------------------------------------
Ito ay mabibili sa sumusunod:

-----------------------------------------------------------------------------------

                                                                           Lokasyon
[Ascaron] Blacksmith - Goldie                    2193, 2706
[Deep Blue] Blacksmith - Bash                  1344, 529
[Magical Ocean] Blacksmith - Smithy         902, 3495


Paano malalaman kung maaaring magmina
-----------------------------------------------------------------------------------
Ang mga ito ay kulay dilaw: (tingnan ang larawan)
-----------------------------------------------------------------------------------Mga Lokasyon ng Minahan:

[Ascaron - Silver Mine]
Ligtas o Mapanganib? Mapanganib - maraming nagwawalang monster sa paligid tulad ng Vampire Bat (lebel 31), Miner Mole (lebel 35) at Mud Monster (lebel 36)
Lokasyon: 1872,2624 | 1804,2757

[Deep Blue]
Ligtas o Mapanganib? Ligtas - mag-ingat lamang kung lalayo sa area.
Lokasyon: 839,712 | 882,743 | 855,779 | 892,833 | 970,922


[Magical Ocean - Barren Cavern]
Ligtas o Mapanganib? Mapanganib - maraming nagwawalang monster tulad ng Terra Artificer (lebel 70)
Lokasyon: 1369,3085 | 1305,3187 | 1360,3213 | 1409,3212 | 1450,3111


[Treasure Gulf - Pirate Hideout] (Para malaman kung paano magpunta rito)
Ligtas o Mapanganib? Ligtas - walang monsters dito
Lokasyon: lahat ng parti ng mapa/isla


Mga Lokasyon ng Meteorite:

[Ascaron]
Lokasyon: 2044, 2727 | 2053, 2668 | 2090, 2685 | 2111, 2764 | 2137, 2614 | 2182, 2554

[Deep Blue]
Lokasyon: 1410, 560

[Magical Ocean]
Lokasyon: 983, 3499 | 1003, 3445 | 1096, 3472

[ Last edited by gavinxxx at 3-5-2008 01:25 ]

TOP

Saan-saan  matatagpuan ang mga nabanggit na bato?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ang mga ito ay matatagpuan sa sumusunod:
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Crystal Ore

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Crystal Ore

Treasure Gulf: 573,919 523,930 687,989 558,926 665,973 539,937

Iron Ore

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Crude Iron Ore

Deep Blue: 840,713, 899,771, 854,807, 923,886, 1042,918, 849,728, 870,763, 873,818, 970,922, 1022,865, 893,757, 854,779, 904,855, 990,941, 840,711, 899,773, 874,818, 922,886, 1037,904, 882,743, 855,779, 892,833, 969,924, 1043,809, 839,712, 890,756, 853,806, 906,854, 991,938, 852,727, 873,763, 875,819, 920,885, 1024,869, 892,740, 853,779, 893,834, 967,922, 1043,811

Stone Ore

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Energy Ore

Magical Ocean: 1346,3057, 1299,3181, 1330,3130, 1446,3203, 1446,3127, 1392,3063, 1299,3061, 1315,3157, 1332,3200, 1458,3188, 1458,3076, 1369,3085, 1299,3119, 1324,3131, 1390,3209, 1463,3153, 1447,3059, 1326,3057, 1305,3187, 1324,3167, 1446,3202, 1445,3126, 1361,3085, 1303,3081, 1322,3149, 1358,3213, 1440,3193, 1433,3090, 1345,3057, 1297,3127, 1330,3129, 1409,3212, 1450,3111, 1407,3067, 1298,3058, 1310,3172, 1322,3169, 1459,3187, 1456,3076, 1299,3091, 1311,3133, 1360,3213, 1463,3154, 1448,3060

Iron Ore

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Iron Ore

Coal Ore

Deep Blue: 1224,347, 1162,371, 1164,400, 1180,322, 1134,386, 1209,401, 1175,331

Bronze Ore

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Bronze Eolith

Pure Iron Ore

Deep Blue: 2791,706, 2735,641, 2833,682, 2785,711, 2734,695

Crystal

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Crystal Eolith

Crude Iron Ore

Argent: 1811,2682, 1852,2696, 1828,2707, 1888,2710, 1858,2692, 1895,2758

Deep Blue: 1604,1801, 1663,1800, 1617,1816, 1652,1797, 1623,1777, 1646,1828

Silver Ore

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Silver Ore Eolith

Emerald Fragment

Abadoned City: 143,84, 265,109, 95,137, 231,123, 69,96,

Dark Swamp: 257,283,

Demon World: 398,376, 523,344, 460,45, 477,348, 521,221,

Magical Ocean: 1428,3059, 1460,3174, 1346,3058, 1427,3112, 1343,3192, 1398,3067, 1426,3158, 1311,3107,

Gold Ore

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Gold Ore Eolith

Shimmering Rock Fragment

Dark Swamp: 106,270, 180,185, 156,306, 155,194, 245,311,

Demon World: 354,37, 23,149, 464,342, 219,18, 391,425,

Strange Metal

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Strange Metal Ore

Crystal Fragment

Deep Blue: 3411,3275, 3366,3384, 3366,3340, 3371,3387, 3399,3290, 3342,3372,

Fascination Gem

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Fallacy Gem Eolith

Terra Gold Ore

Abaddon 01-04: 236,909, 157,791, 36,909, 158,984, 115,789, 114,982, 234,860, 37,864,

Deep Blue: 2637,3035, 2698,2991, 2573,3056, 2822,3009, 2627,3070, 2597,2967, 2621,3031, 2758,3009, 2538,3005,

Diamond

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Diamond Ore

Chilling Icy Crystal

Abaddon 01-04: 157,908, 159,862, 115,908, 37,789, 113,860, 234,981, 236,789, 39,982,

Sorcery Ore

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Booming Magical Ore

Strange Metal Ore

Guild War: 475,200,

Oceania Meteorite

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Oceania Meteorite

Black Crystal

Guild War: 475,200,


[ Last edited by gavinxxx at 3-5-2008 01:24 ]

TOP

Saan-saan  matatagpuan ang mga nabanggit Meteorite?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ang mga ito ay matatagpuan sa sumusunod:
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Meteorite

Item na makukuha

Mga Lokasyon

Dark Wishing Stone
Enchanting Card Chest
Welding Catalyst
Argent: 686,1615, 2044,2726, 2182,2554, 2111,2764, 817,1638, 2137,2614, 598,1540, 2054,2668, 763,1617, 2090,2684,

Deep Blue: 1170,329, 1180,417, 1144,454, 1226,332, 1410,559,

Magical Ocean: 1003,3446, 1096,3471, 1077,3425, 1086,3564, 983,3499,
Mga Pinagkunan:

Life Skill Detailed Guide - Mining - ni dwolfy
TOP/PKO Database

Isinalin sa Tagalog ni: gavinxxx

Maraming Salamat!!

Maari na pong magkomento.

[ Last edited by gavinxxx at 3-5-2008 03:05 ]

TOP

Good guide #f93

TOP

Reply 4# hexinary's post

tnx po? tama po ba spelling ko ng piko sa tagalog?

TOP

nice marami akong natutunan sayo

TOP

ano pede gawin sa mga namina mo?

TOP

Reply 7# ardale18's post

hehe, eh di ipagbinta mo, mas maganda kung iron ore lagi minimina mo, para pambinta sa tuwing araw ng hex,

TOP

ah!un nga gnagawa ko tuwing hex!hehehe...

curious lang ako, wla na ba iba gamit ung ibang namina mo except ibenta?

TOP

Reply 9# ardale18's post

meron, ung iba ay sa quest,
di ko sure if me gamit sa blueprints.

TOP

 14 12
Thread